OBCHODNÉ PODMIENKY » OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internatovej stránky www.eponozky.sk a e-shopu na týchto stránkach prehlasuje, že spracúva a uchováva osobné údaje zákazníkov v súlade so Zákonom č.428/2002 Zb.z. a ochrane osobných údajov v znení neskoršich predpisov.

 

Prevádzkovateľ www.eponozky.sk bude od objednávajúcich zákazníkov požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením kúpnej zmluvy a to v rozsahu: Meno a priezvisko kupujúceho, miesto trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu, prípadne dodaciu adresu ak je rozdielna od miesta trvalého pobytu.

 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v súlade s vyššie citovaným zákonom.

 

Osobné údaje objednávajúcich zákazníkov nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Na písomnú alebo e-mailovú žiadosť zákazníka bez udania dôvodov, budú jeho osobné údaje v databáze www.eponozky.sk odstránené do 10 pracovných dní.