OBCHODNÉ PODMIENKY
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má zo zákona právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa prevzatia tovaru.

Tovar ktorý sa rozhodne spotrebiteľ vrátiť zašle na svoje náklady na adresu firmy spolu s oznámením adresy a čísla účtu pre vrátenie peňazí kupujúcemu. Oznámenie môže kupujúci vykonať aj elektronickou poštou.